Opening Heilige Deur van barmhartigheid St. Jeroen in Noordwijk

Op zondag 21 augustus jl. opende de bisschop Van den Hende, aan het begin van een plechtige eucharistieviering de Heilige Deur van barmhartigheid in de bedevaartkerk St. Jeroen te Noordwijk. Eraan voorafgaand, hebben, in stromende regen,  ongeveer 60 mensen meegelopen in de Jeroensommegang, een stille tocht door het oude Noordwijk om de eerste pastoor en martelaar St. Jeroen te blijven herinneren, maar vooral om zich te bezinnen hoe hij in deze tijd een bron van inspiratie kan zijn.

Op de derde zondag van augustus – dit jaar 21 augustus – herdenkt de Noordwijkse geloofsgemeenschap de marteldood van de heilige Jeroen. In het jaar van de barmhartigheid kreeg deze viering een extra sterk accent, omdat de bisschop van Rotterdam in de bedevaartkerk van St. Jeroen de Heilige Deur opende. De Blijde Boodschap die St. Jeroen als eerste in de Bollenstreek verkondigde, werd daarmee extra onderstreept. Temeer daar hij de barmhartigheid een kern van geloofsbeleving vond; hij heeft immers het eerste kerkje dat in Noordwijk werd gebouwd toegewijd aan Sint Maarten.

Naast de open uitnodiging van Jezus om tot Hem te komen – “Ik ben de deur, wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden” (Joh. 10, 9) – werd in de viering een andere opmerking van Jezus over de deur gelezen: “Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen, maar zij zullen daar niet in slagen.” (Luc. 13,24). In de preek wees Mgr. Van den Hende de aanwezigen erop hoe God, onze Vader, zich tot het uiterste inspant om naar ons barmhartig te zijn. Die nauwe deur mag een teken zijn dat van ons extra inzet wordt verwacht, om ‘barmhartig te zijn als de Vader’. Ook St. Jeroen kan daarbij een bron van inspiratie zijn, zoals ook hij standvastig bleef in zijn geloof in God.

Bij de offerande werden alle kerkgangers uitgenodigd om naar buiten te gaan om vervolgens door de Heilige Deur binnen te komen in de bijzondere genade van Jezus en binnen ‘weidegrond’ te vinden: overvloed, geluk en liefde en vreugde. Omdat iedereen genodigd is dit te delen met elkaar, liepen, in een indrukwekkende stoet, alle aanwezigen vervolgens naar het altaar, waar op de trappen eten en drinken en kleding en een bloemetje werden neergelegd om concreet gevolg te geven aan Jezus’ oproep de werken van barmhartigheid uit te voeren; de overigen legden een geldelijke bijdrage in de collecteschalen. Met de opbrengst van de collecte – ruim € 1200,- – wordt een regionaal project gesteund, dat zorg verleent aan eenzame en zieke ouderen. De goederen die met medewerking van de jongeren van M25 werden ingezameld, worden door hen naar de voedsel- en kledingbank gebracht.

Tot zondag 4 september is dagelijks de Heilige Deur open om symbool te zijn voor de altijddurende, barmhartige houding van God, onze Vader, en de oproep ‘barmhartig te zijn als de Vader’. In een speciaal programma, te vinden op de website van parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee, worden verschillende activiteiten aangereikt.

Door: Theo Blokland, pastor

Foto: Peter van Mulken
Fotoverslag Peter van Mulken